Somnofy viser "borte", men det stemmer ikke!

Dersom målingene ikke stemmer med virkeligheten, kan det være lurt å sjekke om avstand til enhet er riktig

For at Somnofy skal kunne måle så nøyaktig som mulig, er det viktig at en har stilt inn avstanden til enheten riktig. Avstanden skal settes slik at Somnofy måler alle bevegelsene som skjer i sengen til tjenestemottakeren. Dersom avstanden settes for lavt, kan tjenestemottakeren komme utenfor rekkevidde til Somnofy. Resultatet kan da bli som i eksempelet under.

Eksempel på tilfellet hvor "enhetsavstand" var stilt inn for kort:

Screenshot 2021-02-02 at 10.47.29

Forklaring og forslag til løsning:

 • I søvn-statistikken over kan en se at personen i eksempelet har vært våken 10 ganger i løpet av natten og borte fra sengen 5 ganger. I følge nattevakten stemte det ikke.
 • I hypnogrammet kan vi tydelig se at vi mangler data for denne natten. Dette ser vi ved at det er et opprom mellom de ulike søylene. Dette har skjedd 5 ganger i løpet av natten, og Somnofy har tolket dette som borte fra seng.
 • Når vi trykker på "Distance" under hypnogrammet, kan vi se at distansen like før målingene forsvant var på 2,20 meter. 
 • I dette tilfellet var enhetsavstanden til Somnofy enheten stilt inn på 2.20 meter og avstanden var for liten til å fange opp at personen i sengen rullet seg ut til kanten av sengen,
 • Ved å øke enhetsavstanden til Somnofy enheten til 2.50 meter løste en problemet.

  Slik så hypnogrammet ut etter at avstand til enhet var endret:

  Vi kan her et at søvnhistorikken har fått data for hele natten, og at løsningen til problemet var at avstand til enheten var for lav. 

  Slik kan du justere avstand til enhet i appen: 

  1. Åpne menyen ved å trykke på hamburger ikonet øverst i venstre hjørnet av hovedskjermen i Somnofy Research appen.
  2. Finn Enhet og trykk på knappen for å åpne Enhetsinnstillingene.
  3. Under Generelt finner du Avstand til enhet.
  4. Bruk slideren for å stille inn riktig avstand.