Brukerinnstillinger

Denne artikkelen forklarer mulighetene som ligger i brukerinnstillingene

Du når Brukerinnstillingene ved å åpne menyen via hamburger-ikonet øverst i venstre hjørnet av hovedskjermen. Trykk deretter på Bruker.

Brukerinnstillingene tilpasser alt som angår den virtuelle Somnofy brukeren i appen. Velg riktig bruker fra listen.

Det finnes to ulike typer brukere som kan opprettes fra en administratorkonto:

  • Bruker for institusjonsansatte
  • Bruker for tjenestemottakere

Forskjellen er at tjenestemottakere skal måles av en Somnofy monitor uten egen login, mens ansatte kun skal ha innsyn i søvnmålingene til tjenestemottakere og derfor skal ha en egen app-login.


Opprette en ny bruker

Begge typer brukere opprettes enkelt ved å trykke på (+)-ikonet øverst til høyre.

Institusjoner anmodes til å opprette en kodenøkkel for identifisering av tjenestemottakere uten bruk av personsensitiv data. Vi anbefaler bruk av GERICA ID om dette er praktisk hos dere.

Når funksjonene for automatisk forslag av brukernavn og passord er slått på fylles inn e-post automatisk knyttet til hovedbrukerens e-post. Det opprettes også automatisk passord.

Om tjenestemottakeren aldri skal logge seg inn i Somnofy appen selv, trenger man ikke å endre denne automatisk opprettede login informasjonen.

Det er derimot viktig å legge inn riktig kjønn og fødselsår for å øke relevans av søvnmålingene for denne personen. 


Ved opprettelse av en bruker for en ansatt (for eksempel nattevakt eller sykepleier) endres e-post til jobb-eposten og passord til noe som gir kun den ansatte tilgang. Etter opprettelse kan man gi vedkommende innsyn i søvndata til et utvalg av tjenestemottakere ved å følge beskrivelsen i denne artikkelen.

HUSK: Hovedmenyen skiller innstillinger etter område; Enhet, App og Bruker. Finn riktig innstilling ved å sjekke denne artikkelen om navigering i hovedmenyen.