Display Lysstyrke

Er du følsom for lys om natten? Denne artikkelen forklarer hvordan du kan skru ned lyset til Somnofy sitt display.

Den laveste display intensiteten oppnås når lite eller ingen lys når Somnofy — altså når rommet er mørkt om natten. Når omgivelseslys når sensoren, økes lysstyrken i Somnofy displayet for å kunne lese klokken.

Standardverdien for lysstyrken i displayet er 10, noe som kan være for lyst for noen. Vi anbefaler å teste lysstyrke 4, om standardinnstillingen er for lys for deg. 

Du finner innstillingene for lysintensitet ved å følge disse skrittene:

  • Berør hamburger ikonet øverst til venstre for å åpne hovedmenyen.
  • Gå til Enhet under Innstillinger.
  • Scroll ned frem til du finner Lysstyrke display.
  • Trykk den lille pilen og dra langs linjen for å stille inn en annen verdi. Tilpass etter en natt, om du vil.