Enhetsinnstillinger

Denne artikkelen oppsummerer funksjonene i enhetsinnstillingene og hjelper med å finne riktig funksjon til riktig situasjon.

Du når Enhetsinnstillingene ved å åpne menyen via hamburger-ikonet øverst i venstre hjørnet av hovedskjermen. Trykk deretter på Enhet.

Enhetsinnstillingene hjelper tilpasse alt som angår den fysiske Somnofy enheten. Velg riktig Somnofy enhet fra listen over enheter.

Enhetsnavn 

Navnet til enheten endres ved å trykke på penn-ikonet ved siden av Somnofy navnet. For institusjoner anbefaler vi å nevne Somnofy enhetene etter rommet de er installert på.

Bruker

Brukeren til enheten settes ved å velge bruker fra listen, eller opprette en ny bruker (nederst i listen). Pass på at ikke flere Somnofy enheter måler på samme person.

Avstand til enhet

Somnofy-enheten trenger å vite maksimal avstand for tjenestemottakeren som skal måles. Dette er avstanden fra Somnofy-enheten til borteste kant av sengen, eller til midten av sengen dersom tjenestemottakeren deler seng med en annen person.

Avstandsinnstillingene er avgjørende for et godt måleresultat. Er avstanden stilt inn for kort, vil ikke alle bevegelsene oppdages, og søvnanalysene vil vise for mye «ikke tilstede»Er avstanden stilt inn for lang, vil Somnofy fange opp bevegelser utenfor sengen og kan risikere å oppdage personer i andre rom. Det påvirker pålitelighet av Live Monitoren.

Deaktiver søvnmonitorering

Denne innstillingen deaktiverer Somnofy i et bestemt tidsrom. OBS: det betyr at Live Monitor ikke vil vises i denne perioden. 

Denne funksjonen kan brukes om tjenestemottakeren er veldig mye våken i sengen på dagtid, og fokus er på å måle nattesøvn. Funksjonen er også nyttig om vedkommende er fullstendig sengeliggende for å «splitte opp» søvnøkten én gang daglig. Ellers kan konstant måling føre til feil i Live Monitor og søvnhistorikken. Da setter man tidsrommet for eksempel fra 12:00-12:15. 

Visningstype og lysstyrke

Her kan det styres hva som vises på displayet. Klokke og sirkel, kun sirkel (sirkel forsvinner ved pågående søvnmåling), eller at all lys skal være av. 

Lysstyrken regulerer intensiteten av displayet.

Tidsinnstillinger, lyd og vekkerklokke

Tidssone og -format gjelder displayets klokke og tidsstempler i søvnanalysene.

Lyd angår instruksjonene om scanning av rom når Somnofy kobles på strøm for første gang.

Vekkerklokke innstillinger er forklart her.

Ekstern enhet

Somnofy kan kobles til et pulsbelte (Polar H10) for integrasjon av hjerterate i hypnogrammet eller til en blodoksygenmåler (Nonin 3125) for oksygenmetningsinformasjon i sanntid.

WiFi innstillinger

Brukes under oppstart, se egen artikkel her. Somnofy kan «huske» opp til 5 WiFi nettverk og vil automatisk koble seg til et av dem om enheten slås på i rekkevidde.

Eier av enhet

Denne innstillingen må åpnes ved å trykke på den lille pilen ved siden av Avansert. Her kan du «frigi» en Somnofy enhet som skal kobles til noen andres brukerkonto, om enheter for eksempel skal gis til en annen avdeling eller helseinstitusjon.