2/4 Førstegangs registrering

Før du kan ta i bruk Somnofy må du registere hovedbruker (eier, administrator).

I dag fungerer Somnofy slik at enheten må registreres på en hovedbruker (eier, administrator). Denne hovedbrukeren styrer enheten/ene og kan bestemme hvilke tjenestemottakere som skal bruke de ulike Somnofy enhetene.

Eieren kan også opprette ansatte som skal ha tilgang til å lese søvnhistorikken til tjenestemottakerne. Ansatte kan ha ulik tilgang. 

Du kan gjerne gjennomføre dette på kontoret ditt og gjøre jobben i fred og ro. Du trenger tilgang til Wi-Fi og Somnofy enheten/e må være tilkoblet strøm. Plassering av Somnofy på rommet til tjenestemottaker og koble til tjenestemottakeren til Somnofy enheten kan du gjøre senere.


Steg 1: Åpne Somnofy Research appen og følg instruksjoner i appen helt til du ser den blå knappen med "Fortsett med førstegangs oppsett"

Steg 2: Trykk på den store blå knappen for å fortsette Førstegang Oppsett

Om du allerede har opprettet en hovedbruker og skal koble til en ny enhet trykk på EKSISTERENDE BRUKER


Steg 3: Velg Somnofy-enheten du ønsker å benytte.

Velg ut Somnofy enheten som vises i svart skrift. Grå skrift betyr at enheten allerede er koblet til en annen bruker og ikke kan kobles til her.

Når du er sikker på at du har valgt riktig enhet, trykk på Neste.

Dersom du ikke får opp noen Somnofy enhet, må du sjekke at du har Bluetooth på din telefon eller nettbrett.

Trinn 4: Registrer hovedbruker (eier, administrator)

Førstegangsregistrering krever at hovedbruker (eier/administrator) registrerer seg med følgende informasjon:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • E-post
  • Kjønn
  • Fødselsår
  • Høyde (ikke nødvendig å fylle inn)
  • Vekt (ikke nødvendig å fyll inn)
  • Passord

Steg 5: Noter epost adressen du la inn og passordet og trykk på lagre

Du har nå registrert hovedbruker.

Tips til institusjoner og helsehus som planlegger å bruke flere Somnofy enheter:

1. Be IT-avdelingen om få opprette en e-post adresse som ikke er personlig.
    Eksempel: Somnofy@

2. Sett inn Somnofy som "Fornavn"

3. Sett inn navnet på avdelingen eller lokasjon som "Etternavn"

4. Fyll inn resten av nødvendig informasjon som du ønsker. (uvesenetlig)

5. Husk å skriv ned passordet.

6. Trykk lagre

Du har nå fullført trinn to av fire. Gå videre til neste steg: Konfigurering av Wi-Fi