Installasjon

Plassering av Somnofy på soverommet?

Riktig plasseringen av Somnofy på soverommet er avgjørende for at du skal få gode søvnanalyser.

  • Sett opp Somnofy enheten 20 -40 cm høyere enn sengekanten.
  • La Somnofy enheten peke mot brystkassen din når du ligger i senga.
  • Sørg for at du har sikker tilgang til strøm og at ikke kabelen ligger i veien på gulvet.
    Tips: bruk strips for å rulle opp kabelen sånn at det ikke ligger på bakken eller kan dras ut ved et uhell.
  • Sjekk rommet for bevegelige objekter (vifter, gardiner) som kunne være i måleområdet til Somnofy.
  • Merk at du Somnofy enheten ikke skal flyttes på etter at du har lagt deg. Hvis du flytter på enheten etter at du har lagt deg vil søvnanalysen for følgende natt bli påvirket. 
  • Mål avstanden fra Somnofy enheten til slutten av din seng, eller til midten, hvis du deler sengen med en annen, og sett denne distansen i enhetsinnstillingene. Det er viktig at avstanden som stilles inn i appen inneholder (minst) hele overkroppen for å få gode målinger.