Montering av takfeste

Denne artikkelen viser deg hvordan du kan montere Somnofy i taket

 • Monter takfeste slik at Somnofy kan peke mot brystkassen på tjenestemottakeren i sengen. 
 • Sørg for at du har sikker tilgang til strøm og at ikke kabelen ikke henger ned fra taket.
  Tips: bruk kabelskinne for å sikre at kabelen ligger i ro og at det ser pent ut. Dette får du kjøpt på de fleste butikkene som selger elektronikk (Elkjøp, Power, Biltema, Julia,mm)
 • Mål avstanden fra Somnofy enheten til sengen, og sett denne distansen i enhetsinnstillingene.

 

Utstyr og deler:

Takmontering

Monteringsanvisning


9

Fjern bakdeksel til Somnofy-enheten

  • Bruk skrutrekker T8
  • Ta vare på skruer og deksel til senere bruk
6

Gjør plass til kabelen

  • Bruk en tang og "klipp bort" markert område
   I plasten.
2

Fest takfeste i taket med ledningen i

  • Fest takfeste ved bruk av de leverte skruene.
   Bor kun ved gips eller betong.
  • Beste plassering i taket er over brystkassen til personen som skal måles.
  • Dra kabelen litt ut slik som på bildet.
3

Koble til Somnofy-enheten 

  • Bruk "90 grader adapteren" slik som på bildet.
  • Pass på at adapteren sitter ordentlig fast til Somnofy-enheten.
4-1

Skyv fast Somnofy-enheten til takfeste

  • Skyves forsiktig på plass.
  • Det er lurt å dra ut kabelen litt samtidig som du skyver.
1

Fest ledningen i taket og koble til strøm

  • Bruk kabelskinne for å hindre at ledningen henger ned fra taket.
  • Koble til strøm. 


Dersom det er stor avstand fra Somnofy-enheten i taket og til strømkontakt, er det mulig å bestille ekstra lang ledning. Kontakt support om du trenger hjelp.