Plassering og montering

Riktig plassering av Somnofy er viktig for at en skal få best mulig søvndata

  • Somnofy-enheten bør peke mot brystkassen når tjenestemottakeren ligger i senga.
  • Det må være fri sikt mellom Somnofy-enheten og tjenestemottakeren. F.eks. bør en unngå å sette vannflasker eller møbler mellom Somnofy og tjenestemottakeren.
  • Somnofy-enheten bør stå på samme sted hver natt. Dette vil gjøre at avstanden til tjenestemottakeren er konstant og målingene blir best mulig.
  • Somnofy-enheten bør ikke monteres på en vegg der det kan ligge en annen person og sove på andre siden av veggen.
  • Sørg for at strømkabelen er plassert slik at den ikke kan dras ut ved et uhell.
    Tips: Bruk strips for å kveile opp kabelen slik at ingen kan snuble i den. 
  • Målingene kan bli påvirket om det er ting som beveger seg (f.eks. vifter eller gardiner) i måleområdet til Somnofy-enheten.
  • Somnofy-enheten trenger å vite maksimal avstand for tjenestemottakeren som skal måles. Dette er avstanden fra Somnofy-enheten til borteste kant av sengen, eller til midten av sengen dersom tjenestemottakeren deler seng med en annen person. Denne avstanden må settes i innstillingene for enheten.

Alternativer for montering

Nattbordstativ (standard)

Veggfeste

Takfeste

Anbefalt løsning for tjenestemottaker som bor i egen bolig.

Anbefalt løsning for rom på helsehus, institusjoner og sykehus.

Anbefalt løsning i tilfeller hvor det er fare for at tjenestemottaker vil fjerne Somnofy enheten dersom den monteres på veggen eller står på nattbordet.

Viktig at tjenestemottaker får informasjon om at den skal stå i ro og på samme plass.

Den aller beste plasseringen er om Somnofy plasseres så nærme som mulig sengen og tjenestemottakerens brystkasse i sengen.

Målingene kan bli dårligere dersom takhøyden er høyere enn 3 meter.

Bordstativ

Bordstativet til Somnofy gjør montering unødvendig. For å få best mulig målinger bør Somnofy-enheten være 20 -40 cm høyere enn sengekanten.

Veggfeste eller takfeste

Ved montering med veggfeste eller takfeste, se artiklene «Montering av veggfeste» eller «Montering av takfeste».