Nattrapport (Avansert)

Denne opplæringsvideoen går mer i detalj angående nattrapporten.

Her lærer dere om hvordan å analysere verdier som vises i nattrapporten, hvordan å følge opp betydelige endringer fra personlige normalverdier, og hvordan å styre ressurser mer optimalt.