Nattrapporten (Introduksjon)

Denne opplæringsvideoen introduserer nattrapporten i Somnofy webgrensesnittet på app.somnofy.com.