1. Supportsenter
  2. Helse og velferd
  3. Håndtere enheter, ansatte og brukere

Opprette en ny ansatt

Denne videoen forklarer hvordan å opprette en ny ansatte i Somnofy webgrensesnittet som skal få tilgang til søvndata fra én eller flere brukere.