1. Supportsenter
  2. Helse og velferd
  3. Håndtere enheter, ansatte og brukere

Opprette gruppe for ansatte

Denne videoen forklarer hvordan en oppretter en gruppe for ansatte for å organisere flere ulike avdelinger og styre tilganger til brukerdata på et gruppenivå.