Pusteveiviser

Har du innsovningsvansker? Lær her om vår nyttige pusteveiviser som hjelper deg sovne.

Sakte dyp pusting har en positiv effekt på både kropp og sjel, reduserer stress og gjør deg søvnig når du vil sove — enda mer, når du har problemer med innsovning. Somnofy vil hjelpe deg sovne ved å foreslå en pusterytme som du kan tilpasse deg. Den begynner i normal tempo og sakter ned pusterytmen i takt med deg. Siden Somnofy kan måle din faktiske pusterate er dette den mest effektive måten å veivise din pust. Mens hjernen din fokuserer på denne eksterne taktgiveren, blir det enklere å sovne.

  • Trykk på hamburger-ikonet øverst til venstre for å åpne menyen.
  • Enhetsinnstillingene scroller du ned til Pusteveiviser og slår denne på.
  • Tilpass volumet til lyden som spilles.
  • Sett et definert tidsområdet som du vil at pusteveiviseren skal være aktiv. Programmet starter så automatisk når Somnofy detekterer bevegelse. Du må plassere hånda over enheten  for å slå på pusteveiviseren når Somnofy har detektert bevegelse.
  • Sett Fremdriftstiden for å definere tidsintervallene som Somnofy bruker for å justere ned pustefrekvensen når du har nådd den nye rytmen. Etter at Somnofy detekterer at du puster i samme hastighet som veiviseren, vil Somnofy sakte ned ytterlig — noe som kan gjøre det enklere å sovne. 

I sekjsonen Spill lyd-informasjon kan du slå på og av ulik type audio-informasjon som spilles og forklarer pusteveiviseren via høyttaleren i Somnofy. De tre segmentene du kan velge fra er Introduksjon, Hvordan å aktivere, og Instruksjoner for bruk.

Selv om pusteveiviseren er slått på, må du ikke benytte deg av denne funksjonen hver natt. Somnofy forklarer via høyttaleren at du bare kan ignorere pusteveiviseren og ikke holde hånda over enheten.

 

Se på denne korte videoen for å se hvordan dette fungerer: