1. Supportsenter
 2. Helse og velferd
 3. Håndtere enheter, ansatte og brukere

Registrere Somnofy enheter

Hvordan å koble de installerte Somnofy enhetene til hovedbrukeren.

Begrepsavklaring

Somnofy enhet: Den fysiske søvnsensoren.

Somnofy bruker: En digital brukerkonto i Somnofy appen.

Hovedbruker: Somnofy system administrator i institusjonen. En brukerkonto som alle Somnofy enheter registreres og administreres gjennom.

Tjenestemottaker: Beboer/pasient i en institusjon som måles av Somnofy.

Somnofy systemet opprettes i hver institusjon med flere enn én Somnofy enhet. Målet er kontrollere hvilke tjenestemottakere som måles, hvem som har innsyn i søvndata og hvordan systemet kan bygges opp ytterlig om flere Somnofy enheter legges til etterhvert.

Denne artikkelen kan følges ved å utføre alle stegene som er beskrevet parallelt med mobilen i hånden. Beskrivelsen baserer seg på følgende utførte steg:

 1. Logg inn i Somnofy Research appen med hovedbrukeren som ble opprettet.
 2. Åpne menyen ved å trykke på hamburger-ikonet øverst i venstre hjørnet.
 3. Velg Enhet for at en liste av tilknyttede Somnofy enheter vises (se bilde). Om ingen Somnofy er knyttet til konto, kan du trykke på Legg til enhet.
 4. Trykk på (+)-ikonet øverst i høyre hjørnet for å legge til flere enheter.
 5. For at du kan legge til flere enheter, må Bluetooth funksjonen på mobilen være slått på. 
 6. Det kommer opp en liste med tilgjengelige Somnofy enheter som er koblet på strøm og som kan legges til din administratorkonto.
 7. Kun Somnofy enheter med svart skrift kan velges ut. Grå skrift (se bilde) betyr at enheten allerede er knyttet til en konto, og ikke kan velges.
 8. Alle enheter med svart skrift skal nå legges til administratorkontoen. Velg ut én enhet og trykk på Neste.
 9. Det kommer opp en skjerm som foreslår at enheten som har blitt koblet til kontoen kan nå kobles til WiFi, MEN her trykker vi på Senere
 10. Gjentar steg 4-9 til ingen enheter med svart skrift kommer opp lenger.
 11. Alle enheter er nå knyttet til administratorkontoen og vises i listen over tilgjengelige enheter med et sky-symbol med rød kryss. Dette betyr at enhetene ikke har tilgang til internett.
 12. Ved å velge ut én av enhetene i listen åpner vi Enhetsinnstillingene til denne enheten.
 13. Enhetsinnstillingene administrerer den fysiske Somnofy enheten som er installert på tjenestemottakerens rom.
 14. Scroll nedover til bunnen av Enhetsinnstillingene.
 15. Trykk på den blåe knappen Konfigurer WIFI for å koble Somnofy til det lokale WiFi nettverket, slik at Somnofy får en forbindelse til internettet (se bilde). OBS: du må være i Bluetooth rekkevidde for å koble Somnofy til nett.
 16. Det åpnes en liste med tilgjengelige WiFi nett og en fargekode på nettverkets dekningskvalitet. Grønn og gul dekning er OK. Rød ikon betyr at dekningen bør forbedres akkurat der Somnofy enheten er montert.
 17. Velg riktig WiFi nett (kun 2,4 GHz mulig) og skriv inn passord. Pass på riktig skrivemåte.
 18. Etter kort tid vises en ladebjelke som viser fremgangen i internettilkoblingen. Det tar ofte litt tid før Somnofy kobler seg til nettet med suksess, men du er ikke nødt til å vente til at ladebjelken fylles helt.
 19. Du kan forlate dette vinduet etter et par sekund. Somnofy jobber med forbindelsen i bakgrunnen, og du kan begynne å gjenta stegene 12-17 til alle Somnofy enheter viser en grønn hake i sky-symbolet (se bilde).

Gratulerer! Du har nå koblet alle Somnofy enheter til din administratorkonto og kan nå begynne å opprette brukerkontoer for tjenestemottakere og ansatte i institusjonen.