Somnofy gir økt innsikt

Hvordan kan Somnofy gi deg bedre innsikt i hvordan tjenestemottakeren har det om natten?

874D76EC-997C-460B-95B7-C0012A9AE690Søvnvansker er svært utbredt; så utbredt at Folkehelseinstituttet har omtalt det som et av landets mest undervurderte folkehelseproblem. (1)

Dårlig nattesøvn påvirker både fysisk og psykisk helse og bidrar til livsstilssykdommer og dårlig livskvalitet.

VitalThings ønsker å bidra til å sette fokus på god søvn som en avgjørende faktor for god helse – i tillegg til ernæring og aktivitet.

Somnofy er verdens mest nøyaktige kontaktløse søvnmonitor. Den er et resultat av mer enn 8 års forskning og utviklet i nært samarbeid med universiteter og medisinske miljøer i Norge.

Somnofy måler søvn, respirasjonsfrekvens, uro og en rekke andre data uten at brukeren trenger å ha noe på kroppen. Den er et verdifullt støtteverktøy for alle som ønsker å kartlegge egen eller andres helsetilstand.

Hva kan du lære om tjenestemottakerens helsetilstand ved å se på data som Somnofy registrerer hver natt?

Det unike med Somnofy er at tjenestemottakerens søvn, bevegelser og pustefrekvens måles automatisk gjennom natten. Dataene behandles i avanserte algoritmer før ferdige analyser blir gjort tilgjengelig for mobile enheter eller på web.
Ved måling over tid kartlegges hva som er normal søvn, pustefrekvens og bevegelsesmønster for tjenestemottakeren. Målinger som avviker fra en etablert «normalsituasjon» kan indikere endring i helsetilstand og gi grunnlag for tiltak og tettere oppfølging.
Effekten av tiltak for å forbedre søvnen kan observeres fortløpende i et kontinuerlig forbedringsarbeid for hver tjenestemottaker. Slik blir Somnofy et effektivt verktøy for å forbedre søvnen - og ikke bare en passiv alarm for å varsle uro eller forflytning ut av seng og fallfare i løpet av natten (selv om den kan gjøre dette!).

Erfaringer fra Ullernhjemmet i Oslo

Remi

Lege Remi Andersen har brukt Somnofy til å monitorere beboere på Ullernhjemmet siden 2019.

Remi uttaler: «Summen av følgende tre faktorer er avgjørende for helsen vår: Ernæring, aktivitet og søvn. I tillegg er brukermedvirkning viktig i dagens helsevesen.»

«Somnofy måler både søvnkvalitet og -kvantitet. Den har gitt meg et mye bedre grunnlag for – sammen med beboer og pårørende – å vurdere hvordan søvnen oppleves i forhold til hvordan den faktisk måles. Dette har gjort det lettere å trappe ned og avslutte bruk av uheldige sovemedisiner og evaluere andre tiltak for å bedre søvnen hos beboere med søvnvansker.», sier han.

Remi trekker også fram betydningen av å kunne følge med på pustefrekvensen over tid: «Ved å se etter avvik i pustefrekvensen hos eldre pasienter har vi vært i stand til å avdekke og sette i gang med behandling tidlig ved infeksjoner».

Somnofy er validert mot polysomnografi

Polysomnografi er en klinisk nevrofysiologisk metode for undersøkelse av søvn og forandringene som skjer under søvn. Elektroder registrerer kontinuerlig kroppsfunksjoner som hjernebølger (EEG), øyebevegelser (EOG), muskeltonus (EMG), hjerterytme (EKG) og pustefunksjon. Metoden er regnet som den mest pålitelige metoden å måle søvn på i dag, men krever page3image34866048mye avansert utstyr.

Somnofy er validert mot polysomnografi av forskere fra Universitetet i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 2020. Valideringsstudien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Sleep Medicine (2). 

Om studien

71 netter ble målt fra 71 forskjellige deltakere. 43 av disse var kvinner og aldersgjennomsnittet var 28.9 år (alder fra 19-61 år). 

Basert på dette datagrunnlaget har maskinlæring trent opp Somnofy-algoritmene til å tolke søvndata svært nøyaktig. Somnofy måler pustefrekvens og bevegelse med over 99% nøyaktighet. Om personen sover eller er våken stemmer i 95% av tilfellene. Hvilken søvnfase personen befinner seg i treffer riktig med 89% nøyaktighet.

Konklusjon: Somnofy viste høy nøyaktighet sammenlignet med medisinsk søvnmåling (polysomnografi).

Resultatene gjelder friske mennesker i aldersspennet 19-61 år. For eldre eller yngre personer enn dette, kan vi ikke med sikkerhet si om nøyaktigheten er den samme, høyere eller lavere. Ulike sykdommer kan også påvirke nøyaktigheten.

Hva med eldre?

For personer over 61 år har vi ikke datagrunnlag til å angi nøyaktighet av søvnanalysene. Det vi vet er at pusterate og bevegelse er treffsikker. Somnofy kan altså vise om vedkommende er rolig/urolig og hvilken pustefrekvens personen har over tid. Dette er verdifulle data som kan gi informasjon om velvære, generell helsetilstand, aktuelle smerter eller infeksjoner.

Hva med fysisk utviklingshemmede?

Dersom tjenestemottaker har et «vanlig» bevegelsesmønster om natten (ingen spasmer, lammelser, e.l.) antas nøyaktighet tilsvarende beskrevet over. Betydelige avvik fra normal bevegelse om natten kan føre til feilmålinger rundt våkenhet og søvnfaser.

 

Referanser:
1 Helsedirektoratet - søvn og søvnvansker
2 Publikasjon i Sleep Medicine

 

Les gjerne videre om vår neste tips for hvordan du kan forberede deg til å ta i bruk Somnofy! Sjekk om du har tilgang til WiFi