Serienummer

Husk alltid å oppgi serienummeret dersom du trenger hjelp fra vår support avdeling.

Serienummeret vises rett under enhetsnavnet i Enhetsinnstillingene og hjelper Somnofy Support Teamet identifisere din Somnofy enhet. 

Formatet til serienummeret ser slik ut:

  • VTHJKLHFJD 
  • VTJHGFDFGH

Du finner samme serienummer på undersiden av Somnofy’s «hode». 

Vennligst del dette serienummer med oss når du sender oss et forespørsel om support vie dette kontaktskjemaet.