How to place the Somnofy unit

Riktig plassering av Somnofy er helt avgjørende for at søvnmonitoren skal fungere slik den skal. Se våre ulike monteringsalternativer og lær hvordan du monterer den riktig.

ff